Cartotheek

Het KLM bewaart één van de belangrijkste collecties oude plannen, kaarten en atlassen in België. De drie andere instellingen die dergelijk materiaal bewaren, zijn het Algemeen Rijksarchief, de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Geografisch Instituut.

De KLM-collectie telt meer dan 20.000 Belgische en buitenlandse kaarten, plannen (van militaire gebouwen) en atlassen, van de 16e tot de 20e eeuw.

We vestigen in het bijzonder de aandacht op de unieke collectie loopgravenkaarten (trench maps of plans directeur) van Belgische, Franse, Britse en Duitse oorsprong.

Praktische informatie

De cartotheek is slechts raadpleegbaar na afspraak. Gelieve schriftelijk (brief of mail) contact op te nemen met opgave van uw naam, contactgegevens en het doel van uw opzoekingen.

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
Documentatiecentrum
Jubelpark 3
1000 Brussel

Tel.: 02/ 737.79.31
cdoc.klm-mra@warheritage.be
Fax: 02/ 737.78.02  -  02/ 737.79.32

Enkele nuttige referenties :

- LEMOINE-ISABEAU C., « Cartes et plans relatifs aux places fortes belges au Musée Royal de l’Armée », in : Annales du XLIIIe congrès de la fédération des cercles d’archéologie et d’histoire de Belgique, Sint-Niklaas, 1975, p. 432.

- LEMOINE-ISABEAU C., La carte de Belgique et l’Institut cartographique militaire, 1830-1914 (Centre d’histoire militaire, Travaux n°23), Brussel, 1988, 332 p.

- HASTIR C., Inventaire des plans des bâtiments militaires belges (1836-1914), KLM/MRA, uitgegeven inventaris nr. 20, 43 p.