Wapens

Draagbare vuurwapens

De historische kern van de collectie draagbare vuurwapens van het Koninklijk Legermuseum wordt gevormd door het coherente geheel Belgische en buitenlandse proef- en reglementaire wapens van de referentiecollectie van de voormalige Manufacture d’Armes de l’État (M.A.E.) in Luik.

Bij de stichting in 1838 verkrijgen de directie en de artillerieofficieren van de M.A.E. van de geïndustrialiseerde landen uit die tijd voorbeelden van wapens die door de strijdmachten in Europa, de Verenigde Staten en Rusland worden gebruikt.

Evolutie van de collectie

In de loop van de 19e eeuw worden daar wapens van Belgische makelij aan toegevoegd, onder andere alle reglementaire modellen in omloop bij het leger, de marine en de burgerwacht van ons land. Wanneer Congo Vrijstaat in 1908 een Belgische kolonie wordt, komen daar nog eens de wapens van de Openbare Weermacht bij en die specifieke verzameling wordt tot in 1940 uitgebreid.

Bij de installatie van het Legermuseum in het Jubelpark wordt tussen 1923 en 1927 een belangrijk deel van de verzameling van de M.A.E. aan het Museum overgedragen en in de Technische Zaal opgesteld. De objecten zijn eerst en vooral bestemd voor de professoren en leerlingen van de Koninklijke Militaire School, evenals voor de verzamelaars en wapenliefhebbers uit de hele wereld.

Tegelijkertijd worden de collecties met betrekking tot de Grote Oorlog in de “Trofeeënzaal” en de “Geallieerde Zaal” tentoongesteld, een nagenoeg exhaustief overzicht van de wapens gebruikt door alle oorlogsvoerders tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Dankzij het inzicht en het doorzettingsvermogen van Louis Leconte, de eerste hoofdconservator van de instelling, wordt het Museum al snel een referentie inzake internationale militaire wapens.

Na de Tweede Wereldoorlog groeien de collecties nog aan, dankzij de bijdragen van vastberaden verzamelaars die dikwijls zelf in de weerstand zaten of aan de bevrijding hadden deelgenomen. Zo verkrijgt het Museum vanaf 1945 grote hoeveelheden wapens die op de vijand werden buitgemaakt of die aan de Engelse, Amerikaanse en Russische bondgenoten toebehoorden.

Op het einde van de Koude Oorlog wordt de markt overspoeld door wapens van het voormalige Warschaupact. In het begin van de jaren 1990 schrijft ons leger heel wat verouderde wapens af, die na neutralisatie in onze collecties terechtkomen. De presentatie beantwoordt aan de strengste veiligheidsnormen.

De verzameling oude wapens

Met de aankomst van de wapens en harnassen uit het voormalige museum van de Hallepoort in 1985 wordt onze instelling internationaal als één van de grootste wapencollecties ter wereld erkend.

Privéverzamelingen hebben steeds een grote plaats binnen het Museum ingenomen. Zo werden de beste stukken uit de verzamelingen Titeca en Ribaucourt in het sfeervolle decor van de arcades opgesteld.

Niet enkel openbare instellingen, maar ook binnen- en buitenlandse musea, vorsers en verzamelaars doen dikwijls een beroep op de kennis die het Museum ter zake heeft opgebouwd.