Miniatuurportretten

De verzameling miniatuurportretten, die zowel gekroonde hoofden, staatsmannen als militairen weergeeft, is erg gevarieerd qua drager, iconografie en herkomst. Deze kleine objecten zijn in de eerste plaats boeiend door hun historische en documentaire belang. In kunsthistorische middens neemt de portretminiatuur vaak een heel specifieke plaats in. Dit geldt nog veel meer voor de militaire miniatuur, die aanleiding geeft tot reflecties over de (re)constructie van de militaire identiteit en de uitbeelding van de nationale geschiedenis. Traditie en conventies zijn hierbij belangrijk en hebben hun weerslag op de intrigerende militaire iconografie.

Vaak hebben de miniaturen door hun stijl trouwens een internationaal karakter. De portrettist, die veelal in verscheidene landen aan het werk was en een internationale opleiding had, speelt hierbij natuurlijk een sleutelrol. Het merendeel van de miniaturen is ongesigneerd, maar enkele beroemde namen zoals Gasparoli, Guérin, Ducaju of nog Buck, duiken toch in onze collectie op.

Last but not least biedt de portretminiatuur soms ook een onverwachte maar indringende en persoonlijke blik in het leven van de geportretteerde, zijn karakter, zijn verwachtingen en ze verleent historische figuren een levendig gezicht.