Expo Waterloo 1815-2015 Europa Utgedaagd

Juni 1815: een machtige coalitie van oude en nieuwe vijanden rekent bij Waterloo definitief af met de Franse keizer Napoleon. Juni 2015: tweehonderd jaar later staat Europa stil bij het einde van een tijdperk.

Uiteraard is ook het Koninklijk Legermuseum van de partij. Het Brusselse museum leent talrijke prestigieuze collectiestukken uit aan musea in Waterloo en omgeving en organiseert in de hoofdstad een unieke tentoonstelling. In het exclusieve kader van de Arcades, een tentoonstellingszaal net onder de triomfboog van het Jubelpark, worden drie boeiende aspecten van de Slag bij Waterloo in de kijker gezet.

10 naties

In een ruimer internationaal kader wordt uitgebreid stil gestaan bij een verdeeld Europa anno 1810/1815. Tien mannequins met authentieke uniformen vertegenwoordigen evenveel naties en schetsen een kleurrijk beeld van de legers die elkaar aan de vooravond van de Slag bij Waterloo bevochten. Militaire overwinningen en diplomatieke verdragen creëren nieuwe staten of doen net landsgrenzen verdwijnen. Napoleon plaats zijn broers op menige troon in Europa en wakkert zo overal het nationalistisch verzet aan. Een internationale coalitie tegen de Franse keizer krijgt stilaan vorm en leidt tot Franse militaire nederlagen in Spanje en Rusland. Het Congres van Wenen hertekent in 1814/1815 de kaart van Europa, maar wordt bij Waterloo nog een laatste maal uitgedaagd door Napoleon.

10 sites

Sinds juni 1815 wordt het slagveld bij Waterloo druk bezocht door kunstenaars. Boerderijen, wegen en gehuchten worden uitgebreid geschetst, getekend en geschilderd en vertellen zo al tweehonderd jaar hun vaak bloederig verhaal. Het Koninklijk Legermuseum staat stil bij het oeuvre van kunstenaar Jacques Madyol (1871-1950) en confronteert tien van zijn werken uit het begin van de twintigste eeuw met oudere prenten en actuele foto's van diezelfde sites.  Kunstenaars en fotografen brengen zo een evolutie van twee eeuwen in beeld en tonen aan dat de tijd niet stil staat – ook niet in Waterloo!

10 getuigen

Een van de belangrijkste verwezenlijkingen van het Congres van Wenen is de oprichting van een bufferstaat aan de noordgrens van Frankrijk. Het huidige België, Nederland en Luxemburg worden in 1814 verenigd in één koninkrijk, met de Oranjes als vorstenhuis. Het jonge Belgisch-Nederlandse leger neemt op 18 juni 1815 deel aan de beslissende strijd bij Waterloo, maar staat op het slagveld oog in oog met landgenoten die strijden in een Frans uniform. Tien getuigen symboliseren deze complexe maar boeiende geschiedenis. Vijf onder hen vechten in Waterloo aan de zijde van Napoleon terwijl vijf anderen in het leger van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden dienen. Aan de hand van persoonlijke objecten, portretten en getuigenissen vertellen we hun persoonlijk verhaal over Waterloo en volgen we hun eventuele latere carrières in Nederlandse en/of Belgische dienst.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Openingstijden
Dinsdag tot vrijdag
van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00
Zaterdag, zondag, feest- en vakantiedagen
van 10u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 18u00
Maandag gesloten

Toegangsprijzen
Gratis toegang

Contact
Koninklijk Museum van het
Leger en de Krijgsgeschiedenis
Jubelpark 3
1000 Brussel

+ 32 (0)2 737 78 11
infocom@warheritage.be
www.klm-mra.be

Catalogus bestellen