De Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog

Dit dossier begeleidt het parcours over de Tweede Wereldoorlog, van de zomer van 1940 tot de oorlog in de Stille Oceaan. De tentoonstelling illustreert de belangrijkste stappen in het conflict in Europa, in het Middellandse-Zeebekken, in Rusland of in Azië en werpt een bijzondere blik op België, met Belgische soldaten die op verschillende fronten strijden en de bezetting van het grondgebied.

Het dossier voor het basisonderwijs bestaat uit drie delen. Voor het bezoek is bedoeld om het bezoek in de klas voor te bereiden. Tijdens het bezoek geeft informatie voor de leerkrachten, illustraties en activiteitenfiches voor de leerlingen waarmee ze kennen en kunnen aanscherpen. Het deel Na het bezoek maakt het mogelijk bepaalde thema’s in de klas verder uit te diepen. Het dossier wordt aangevuld met een woordenlijst en een beknopte bibliografie.

Het dossier voor het secundair onderwijs bestaat uit 14 pedagogische onderdelen die de zaalthema’s volgen. Een inleidend dossier informeert over de filosofie van de tentoonstelling en legt uit hoe de pedagogische documenten kunnen worden gebruikt; een dossier Na het bezoek maakt het mogelijk sommige thema’s en onderwerpen uit de actualiteit in de klas te behandelen. Aan het eind van elk dossier geeft een glossarium uitleg bij moeilijke begrippen; er is ook een beknopte bibliografie over de Tweede Wereldoorlog. 

Elk thematisch dossier bestaat uit twee delen. Voor het bezoek is als voorbereiding bedoeld en schetst de historische context. Tijdens het bezoek herneemt informatie over de collectiestukken en de thema’s die in de activiteitenfiches worden aangehaald. Op die wijze worden de leerlingen geconfronteerd met de verschillende keuzes die de mannen en vrouwen tijdens de oorlog dienden te maken.

Vragen en informatie zijn samengebracht in verschillende thema’s die de opstelling in de zalen volgen: Weersomstandigheden en oorlog, Propaganda, De burgerbevolking, Technische innovaties, De Belgen en de oorlog, Krijgsgevangenen, De kolonies in oorlogstijd, Geweld, Vervolging.